آزمایشات واکسن Covid-19 در حال افزایش است – RT

آزمایشات واکسن Covid-19 در حال افزایش است – RT

از آنجا که همه گیر Covid-19 همچنان جهان را درگیر خود می کند ، برخی از شرکت های داروسازی با سرعت ضربتی به سمت واکسن می روند ، اما آیا روش های آنها تا حدی همخوانی دارد؟ به علاوه ، تنش مناسب برای ایالات متحده و چین در حال گرم شدن است ، و ما در اینجا هستیم تا شما را از این تحولات جلب کنیم. و با توجه به آشفتگی بازارهای جهانی ، سرمایه گذاران به دارایی های “پناهگاه امن” می پردازند.

Share