آزمایش و ردیابی – شکست و موفقیت – RT

آزمایش و ردیابی – شکست و موفقیت – RT

انگلستان ، کشوری که پیشگام قانون بهداشت عمومی در دوران ویکتوریا بود ، تلاش کرده است تا تلاش خود را برای مقابله با چالش ویروس کرونا آزمایش و ردیابی کند. الکس به دکتر بهارات پانخانیا از دانشکده پزشکی اکستر روی می آورد. وی با 20 سال تخصص در زمینه کنترل بیماری های عفونی ، وی جزئیات مشکلات تمرکز و کمبود منابع را که مانع مبارزه با ویروس – به ویژه در انگلیس – شده است ، بیان می کند. الکس سپس با دکتر کریستینسن و کریستینا هافوس ، نماینده مجلس صحبت می کند ، که توضیح می دهند چگونه جزایر کوچک فارو – نه یک بار ، بلکه دو بار – با دانش محلی و پاسخ سریع ، Covid-19 را فتح کرده اند.

Share