آلودگی انرژی پاک – RT

آلودگی انرژی پاک – RT

جسی ونتورا و بریگیدا سانتوس یک سال پس از کودتای مورد تأیید آمریکا رئیس جمهور اوو مورالس را به تبعید در مورد نتایج انتخابات در بولیوی صحبت کردند. آنها همچنین اسرار کثیف انرژی پاک را فاش می کنند. الیزابت راش در مورد عناصر غیر دموکراتیک در دولت و نحوه اصلاح آنها صحبت می کند.

Share