آمریکایی ها در برابر سازمان BLM موضع گیری می کنند. کیفرخواستهای دوراه قریب الوقوع است

آمریکایی ها در برابر سازمان BLM موضع گیری می کنند. کیفرخواستهای دوراه قریب الوقوع است

محافظه کاران با پرتاب نقاشی روی نقاشی دیواری BLM در خارج از برج ترامپ مخالف جنبش Black Lives Matter هستند. برخی از آنها از رنگ مشکی استفاده می کنند ، برخی از آنها از رنگ آبی یا رنگ قرمز استفاده می کنند اما در حال برگشت هستند.

Share