آمریکا در مورد تقویت حضور نظامی در مراسم تحلیف بایدن گیج است – RT

آمریکا در مورد تقویت حضور نظامی در مراسم تحلیف بایدن گیج است – RT

ما برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری 2021 چه چیزی داریم؟ ارتشی که حاکمان را نصب می کند؟ خوب بود که یک انتخابات عادلانه برای تصمیم گیری در مورد دولت ما برگزار می شد ، اما از آنجا که حکام جدید ما قوانین انتخابات را بر خلاف قانون اساسی تغییر دادند و یک ممیزی ساده را رد کردند تا نشان دهند انتخابات قانونی و منصفانه است ، حاکم فعلی به جای انتخاب نصب می شود .

Share