آمریکا و سوسیالیسم ، انتخابات 2020 عامل تعیین کننده خواهد بود – RT

آمریکا و سوسیالیسم ، انتخابات 2020 عامل تعیین کننده خواهد بود – RT

مشکل سوسیالیسم این است که بر اساس یک دروغ ساخته شده است. دروغ این است که فرد به همان اندازه که برای منافع خود کار خواهد کرد ، برای منافع جمعی نیز تلاش خواهد کرد. طبیعت انسان لگد می زند و انسانهای منطقی می پرسند “چرا من باید سخت کار کنم اگر همه چیز قرار است از بین برود؟ اجازه دهید پسر دیگر برای من سخت کار کند”. هیچ گونه لفاظی یا تعداد تلاشهای ناموفق این مسئله را تغییر نخواهد داد. سوسیالیسم بر اساس دروغ بنا شده است.

Share