آمریکا: پول یا زندگی شما؟

آمریکا: پول یا زندگی شما؟

در طول قرنطینه ، چه کاری بهتر از ورود به سیستم با دو اقتصاددان بزرگ آمریکایی است؟

ما می خواستیم بدانیم که در مرحله بعدی برای آمریکا سرمایه داری است زیرا این ویروس کشنده اقتصاد در حال حاضر ضعیف را در بر دارد. آیا پاسخ سیاست سوسیالیسم برای سرمایه داری غنی و غارتگر برای بقیه ما بوده است؟

میزبان راس اشکروفت توسط استاد ریچارد دی ولف و پروفسور مایکل هادسون به گفتگو می آیند که چرا کروناویسم سرمایه داری را بسته است.

Share

پاسخی بگذارید