آنها ترامپ را نمی خواستند و تنها کاری که او می خواست انجام دهد این بود که آمریکا را بزرگ جلوه دهد! – RT

آنها ترامپ را نمی خواستند و تنها کاری که او می خواست انجام دهد این بود که آمریکا را بزرگ جلوه دهد! – RT

از روز اول ، رئیس جمهور ترامپ می خواست آمریکا را بزرگ کند. او معتقد بود که قبلاً عالی بود و دوست داشت دوباره عالی شود. رسانه ها ، دموکرات ها و حتی جمهوری خواهان سبک او را دوست نداشتند ، شخصاً او را دوست نداشتند و به شخصیت او اهمیت نمی دادند بنابراین آن را شخصی کردند.

Share