آیا اعترافات Covid با ترامپ و # 039 نوار چسبیده باعث هزینه انتخابات خواهد شد؟

آیا اعترافات Covid با ترامپ و # 039 نوار چسبیده باعث هزینه انتخابات خواهد شد؟

لری ساباتو ، رئیس مرکز سیاست دانشگاه ویرجینیا ، در مورد تأثیر مکالمات ضبط شده دونالد ترامپ با روزنامه نگار باب وودوارد در رقابت های ریاست جمهوری بحث می کند.

Share