آیا پدر کودک متولد نشده برای سقط جنین حقوقی دارد؟ – RT

آیا پدر کودک متولد نشده برای سقط جنین حقوقی دارد؟ – RT

این فیلم کل بحث را تغییر می دهد و قبل از انتخابات 2020 بسیار مهم است. بحث در مورد تقدس زندگی در مرکز فیلم آینده پرطرفدار است ، “نظم حقوق”. با انتشار اکتبر 2،2020 ، از Stone Road Productions در سیستم عامل های جریان آمازون ، گوگل و VUDU ، این فیلم این مسئله را مطرح می کند که آیا یک کودک در رحم یک شخص است یا نه.

Share