آینده چیست و چگونه در آن سالم باقی می مانیم (E365) – RT

آینده چیست و چگونه در آن سالم باقی می مانیم (E365) – RT

هنگام خداحافظی از سال 2020 ، ما یک انتخاب داریم که آیا به یکی از عجیب ترین سالها نگاه می کنیم یا به امید چیزی بهتر به آینده می پردازیم. بنابراین ، ما از جان مک ترنان ، استراتژیست سیاسی و مشاور سابق تونی بلر خواستیم نظرات خود را درباره آنچه انتظار دارد ارائه دهد. و چگونه در آینده ای نامشخص عاقل باقی بمانیم. از بین چالش های زیادی که سال گذشته با آن روبرو شدیم ، مبارزه برای سالم ماندن بود. بنابراین ، ما از دکتر شان دیویس خواستیم تا به ما کمک کند تا در مورد یک سال جدید ، یک شروع جدید و یک سلامت روان مثبت فکر کنیم.

Share