اتحادیه اروپا تحریم های جدید روسیه را سیلی زد – RT

اتحادیه اروپا تحریم های جدید روسیه را سیلی زد – RT

تنش ها بین روسیه و اتحادیه اروپا در حال افزایش است زیرا تحریم ها برای مسمومیت الکسی ناوالنی اعمال شده است. در جای دیگر ، در میان جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان ، واردات چین در آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 منفجر شده و اختلاف تجاری را در یک زمان حساس افزایش می دهد.

Share