اتحادیه معلمان LA ، خواستار جبران خسارت پلیس و مالیات بر ثروت است. مخارج پنتاگون صعود را ادامه می دهد

اتحادیه معلمان LA ، خواستار جبران خسارت پلیس و مالیات بر ثروت است. مخارج پنتاگون صعود را ادامه می دهد

مخارج پنتاگون همچنان فراتر از اعتقاد است. اتحادیه معلمان لس آنجلس مطالبات کاملاً چشمگیر را مطرح کرده است. و بیل بینی سؤال كننده NSA در مورد تضمین انتخابات ریاست جمهوری 2020 از تقلب صحبت می كند.

Share