احیا کووید – RT

احیا کووید – RT

الکس در مورد احیاء Covid-19 در سطح بین المللی (حتی در کشورهایی که در ابتدا موفق به مهار آن بودند) با دو متخصص رتبه جهانی ، دکتر کریس اسمیت وروسولوژی کمبریج و صندلی مراقبت های ویژه UCL ، پروفسور هیو مونتگومری صحبت می کند. این دو متخصص بیشترین هشدارها راجع به ابتلا به ویروس و تأثیر ناتوان کننده آن بر روی بیماران شنیده می شوند اما در مورد چشم انداز میان مدت برای واکسن موفقیت آمیز امیدوار هستند.

Share