اخبار و رسانه ها می خواهند ترامپ به طور مسالمت آمیز قدرت را تغییر دهد ، پیش نمایش بحث 2020 – RT

اخبار و رسانه ها می خواهند ترامپ به طور مسالمت آمیز قدرت را تغییر دهد ، پیش نمایش بحث 2020 – RT

“در این انتخابات پیروز شوید ، باخت ، یا به تساوی رسید ، آیا امروز برای انتقال صلح آمیز قدرت پس از انتخابات در اینجا متعهد خواهید شد؟” یک خبرنگار در طی یک جلسه مطبوعاتی از رئیس جمهور پرسید.

ترامپ پاسخ داد: “ما باید ببینیم چه اتفاقی می افتد. شما می دانید که من به شدت از آرا شکایت کرده ام و آرا یک فاجعه است.” “از رأی گیری ها خلاص شوید ، و شما یک انتقال بسیار عالی خواهید داشت – ما بسیار مسالمت آمیز خواهیم داشت – انتقال صریحاً انجام نمی شود. ادامه خواهد داشت.”

Share