اخراج شد زندگی در آن طرف – RT

اخراج شد زندگی در آن طرف – RT

کوکو آدوبولی زمان خود را به جرم یقه سفید در انگلیس گذراند. آخرین باری که ما با او ارتباط برقرار کردیم ، وی برای اخراج از طرف وزارت کشور تحت تعقیب بود.
بر اساس سیاست محیطی خصمانه ، وزیر امور داخله وقت تصمیم گرفت که اگرچه زمان خود را سپری کرده است – و بیشتر عمر خود را در انگلستان زندگی می کرد – اما باید به زادگاهش غنا تبعید شود.

تقریباً دو سال بعد ، راس اشکروفت میزبان او را درگیر می کند تا در مورد بدهی ، تبعید و رکودهای اقتصادی صحبت کند.

Share