ادعاهای بیکاری ایالات متحده جهش می کند و در انتظار تماس چین با TikTok – RT است

ادعاهای بیکاری ایالات متحده جهش می کند و در انتظار تماس چین با TikTok – RT است

به دنبال کاهش مداوم ، ادعاهای هفتگی بیکاری در ایالات متحده افزایش یافته و ضربه ای به آنچه که بسیاری از آن را بازار در حال بهبودی قلمداد کرده بودند وارد می کند. ما اعداد و ارقام و تأثیرات محرک ممکن را بر اقتصاد هنوز بیمار تحلیل می کنیم. بعلاوه ، در آمریکای جنوبی فساد جدیدی آشکار شده است زیرا یک شرکت آمریکایی در پرونده رشوه خواری با مشارکت مقامات برزیل ، اکوادور و ونزوئلا به جرم خود اعتراف کرده است. در حالی که جهان منتظر شنیدن برنامه های خود برای معامله TikTok-Oracle است ، توپ اکنون در زمین چین قرار دارد. هیئت ما بررسی می کند که این تصمیم برای آینده روابط ایالات متحده و چین چه معنایی دارد.

Share