ادعاهای بیکار در حال افزایش است و وضعیت محرک – RT

ادعاهای بیکار در حال افزایش است و وضعیت محرک – RT

ادعاهای بیكاری آمریكا برای چهار هفته دیگر چهار میلیون نفر در صدر قرار گرفته است كه سرنوشت اقتصاد كشور را در میان همه گیری Covid-19 گشوده است. آمار بیکاری در حال افزایش و وضعیت بازار سهام را تحلیل می کنیم. در حالی که این ادعاهای بیکاری به سمت بالا می رود ، دولت ها در تلاشند اقدامات محرک را بهبود بخشند. اما آیا پول همیشه به سمت افراد مناسب می رود؟ ما با نگاهی به وضعیت محرک ، وقتی که رمان ویروس همچنان به ویرانی اقتصاد جهانی می پردازد.

Share

پاسخی بگذارید