ارتش آمریكا در 22 كشور آفریقایی فعال است – RT

ارتش آمریكا در 22 كشور آفریقایی فعال است – RT

نیروهای ویژه ایالات متحده حداقل در 22 کشور آفریقایی فعال هستند و بسیاری از ماهیت درگیری آنها زیر سوال می روند. برای اولین بار ، یونیسف با کودکان مبتلا به رنج در ایالات متحده مبارزه خواهد کرد. و آیا پول در ورزش و کالج در معرض سلامتی و ایمنی قرار می گیرد؟

Share