از مقاومت تا مقصر دانستن ترامپ برای همه چیز! – RT

از مقاومت تا مقصر دانستن ترامپ برای همه چیز! – RT

مبارزات انتخاباتی “جو بایدن” در حال پیشبرد یک حمله شدید حمله به دولت درگیر درگیر شورش هایی است که بسیاری از شهرهای ایالات متحده را درگیر خود کرده و رئیس جمهور ترامپ را مقصر این خشونت ها معرفی کرده و نامزد دموکرات را به عنوان یک نیروی آرام بخش معرفی می کند که “کاهش دما” گفتمان ملی

Share