استفاده از فن آوری بزرگ – RT

استفاده از فن آوری بزرگ – RT

مدافعان بیگ تک اغلب فریاد می زنند ، “اگر سیستم عامل های آنها را دوست ندارید ، پس خودتان را بسازید.” خوب ، در این نسخه از CrossTalk، ما با برخی افراد بی باک صحبت می کنیم که این کار را انجام می دهند. در برابر همه شانس ، آیا آنها موفق خواهند شد؟

گفتگوی متقابل با لی کمپ ، سوزی داوسون و تیلور هوداک.

Share