استقراض در انگلیس به دلیل مشکلات Covid-19 – RT

استقراض در انگلیس به دلیل مشکلات Covid-19 – RT

تولید ناخالص داخلی انگلیس در میان بیماری همه گیر Covid-19 ضربه بزرگی را متحمل شده است ، که منجر به طغیان وام می شود که در زمان صلح دیده نمی شود. بعلاوه ، آیا اتحادیه اروپا می تواند واکسن ویروس کرونا را قبل از سال 2021 تولید کند؟

و چین در حال مبارزه با فقر است ، با تعداد جدیدی که نشان می دهد فقر شدید را در سراسر کشور از بین برده است.

Share