اعتراض علیه قفل # Covid19 و سرکوب پلیس هنگام بحران – RT

اعتراض علیه قفل # Covid19 و سرکوب پلیس هنگام بحران – RT

در بعضی از شهرها اعتراضات در حالی رخ داده است که ساکنان از تصمیمات ماندن در خانه خسته می شوند. Covid-19 در حال گذر از زندان در ایالات متحده است. نوتفا فریمن فعال و نویسنده به ما می گوید تا در مورد پلیس و سرکوب نظامی که در کنار همه گیری اتفاق می افتد ، بحث کنیم.

Share

پاسخی بگذارید