اعتصاب کارگران ، اعتصابات اجاره ای به سرعت با گسترش # COVID19 – RT

اعتصاب کارگران ، اعتصابات اجاره ای به سرعت با گسترش # COVID19 – RT

اعتصابات اجاره ای و اعتصابات کارگری در وسط همه گیر در سراسر کشور درگیر می شود. گزارش ها از خشونت خانگی به شدت افزایش یافته است زیرا مردم مجبور به ماندن در خانه های خود هستند. ما ممکن است نبرد ایالات متحده و Feds را در افق داشته باشیم ، زیرا ایالات در تلاشند تا با تأثیر کووید -19 مبارزه کنند.

Share

پاسخی بگذارید