افرادی که در کما هستند هنوز افکار و احساسات خود را دارند – متخصص مغز و اعصاب پیشرو

افرادی که در کما هستند هنوز افکار و احساسات خود را دارند – متخصص مغز و اعصاب پیشرو

تا همین اواخر ، مفهوم آگاهی در تلاقی فلسفه و دین بود ، اما دکتر استیون لوریس یکی از محققان برجسته در زمینه عصب شناسی آگاهی در جهان است و دیدگاه بالینی جذابی را ارائه می دهد.

Share