افزایش اروپا در موارد Covid-19 و بحث برانگیز “بیانیه بزرگ بارینگتون” – RT

افزایش اروپا در موارد Covid-19 و بحث برانگیز “بیانیه بزرگ بارینگتون” – RT

اروپا در موارد Covid-19 با افزایش موج روبرو است و همین امر منجر به پیشی گرفتن از ایالات متحده در موارد جدید می شود. در قسمت امروز ، ما ظهور موارد در قاره و سایر نقاط جهان را تجزیه و تحلیل می کنیم. به علاوه ، نگاهی داریم به بیانیه جنجالی Great Barrington با جفری تاکر ، که در انتشار آن نقش داشت.

Share