اقتصاد تحت دولت ترامپ – RT

اقتصاد تحت دولت ترامپ – RT

پیش از همه گیری Covid-19 ، اقتصاد در دوران رئیس جمهور دونالد ترامپ به ظاهر در حال رونق بود. ما نگاهی به داده ها می اندازیم و همه را تجزیه می کنیم. و آیا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر اختلافات واشنگتن با شرکت های چینی مانند Huawei و TikTok تأثیر خواهد گذاشت؟

Share