اقتصاد نجات سیاره و مقصر بودن باب وودوارد

اقتصاد نجات سیاره و مقصر بودن باب وودوارد

آیا روزنامه نگار باب وودوارد با انتشار زودتر اطلاعات انفجاری ، به جنایت ترامپ علیه بشریت کمک کرد؟ دکتر رابرت پولین برای بحث در مورد بحران آب و هوا ، معامله گرین سبز و اقتصاد نجات کره زمین به ما پیوست.

Share