الکسی پاپاس: “درد اجتناب ناپذیر است و من نیز آن را احساس می کنم”

الکسی پاپاس: “درد اجتناب ناپذیر است و من نیز آن را احساس می کنم”

الکسی پاپاس یک ورزشکار مسافت دور ، فیلمساز ، بازیگر و اکنون نویسنده با کتاب جدیدش یونانی-آمریکایی است “شجاع” او با دنیس میلر در مورد پایین ترین و افسردگی صحبت می کند که می تواند پس از دستیابی به بزرگترین آرزوهای شما ایجاد شود.

Share