الیور استون “تعقیب نور”

الیور استون “تعقیب نور”

جسی ونتورا و سرتیپ سانتوس درباره آخرین رویارویی نیروهای آمریکایی و سوری و ممنوعیت توك توك رئیس جمهور ترامپ بحث می كنند. فیلمساز و نویسنده الیور استون درباره کتاب جدید خود “تعقیب نور” صحبت می کند.

Share