امتیاز گزاف R.I.P؟ (E1554) – RT

امتیاز گزاف R.I.P؟ (E1554) – RT

مکس و استیسی در مورد نظریه پردازان توطئه که اکنون نوید می دهند جهان در تاریخ 21 ژوئن به پایان می رسد ، بحث می کنند. با توجه به اینکه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار برای ورشکستگی ، که به زودی شرکت های مرده هستند ، سرخوش می شوند ، آیا این می تواند یک تجمع عواملی جدید را در حرکت ایجاد کند؟ مکس با جیمز ترک صحبت می کند Goldmoney.com در مورد پایان “امتیاز فوق العاده” آیا اینجاست؟ اقتصاددان یل ، استفان روچ ، سقوط دلار را می بیند ، بنابراین می توان بیش از حد تورم رخ داد؟

Share