انتخابات 2020 ایالات متحده رکورد قیمت را خرد می کند – RT

انتخابات 2020 ایالات متحده رکورد قیمت را خرد می کند – RT

ممکن است جهان به واکسن Covid-19 نزدیک شود زیرا AstraZeneca اعلام کرد تنظیم کننده ها در انگلیس بررسی سریع واکسن بالقوه شرکت را آغاز کرده اند. در همین حال ، مبارزات انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده به پایان رسیده است و ثابت شده است که گرانترین رقابت در تاریخ کشور است.

Share