انگلستان برنامه های Huawei و مکزیک ها گلیفوزات را متوقف می کند – RT

انگلستان برنامه های Huawei و مکزیک ها گلیفوزات را متوقف می کند – RT

انگلستان با تقویت فشارهای غربی علیه غول مخابرات چین رسماً Huawei را از برنامه های 5G خود منع کرده است. اما هزینه های حذف زیرساخت ها چقدر خواهد بود؟ مکزیک در جدیدترین ضربه به تولیدکننده Roundup بایر ، استفاده از گلیفوزات را در مرزهای خود متوقف کرده است. ما در استخوان بندی اکتشاف می کنیم. بعلاوه ، بازارها در اولین عناوین فصل درآمد در حال تکان دادن هستند.

Share