اولین برنامه ردیابی Covid-19 در انگلستان در ایرلند شمالی راه اندازی شد – RT Newsline

اولین برنامه ردیابی Covid-19 در انگلستان در ایرلند شمالی راه اندازی شد – RT Newsline

ایرلند شمالی روز جمعه اولین برنامه ردیاب Covid-19 را در انگلستان راه اندازی کرد. این همچنین اولین کسی است که می تواند کاربران دیگری را در کشور دیگری ، جمهوری ایرلند ، که با کسی که از این بیماری در تماس بوده است ، ردیابی کند.

توسعه دهنده NearForm امیدوار است این برنامه به یک نقشه تبدیل شود که در نهایت همگام سازی تمام اروپا را در بر می گیرد. رویترز گفت ، در اوایل ماه جاری برنامه مشابهی را در جمهوری ایرلند راه اندازی کرد. اکنون می توان مواردی را با دو سرویس بهداشتی مجزا در مرز آزاد جزیره مشاهده کرد.

ماه گذشته ، انگلیس وقتی مدل اولیه خانه را رها کرد که در ماه مه منتشر شد ، به مدل اپل و گوگل منتقل شد.

Share