اوپرا نقشی را رد کرد زیرا می خواست لین ویتفیلد آن را به زندگی بیاورد – RT

اوپرا نقشی را رد کرد زیرا می خواست لین ویتفیلد آن را به زندگی بیاورد – RT

ستاره های لین ویتفیلد در گرین لیف که پنجمین و آخرین فصل آن در کانال OWN بود ، آغاز شد. ویتفیلد به دنیس میلر می گوید چگونه ابتدا این نقش برای او نوشته شده است و قرار است خودش اوپرا وینفری را بازی کند! او به ما می گوید که چگونه اپرا او را به طور خاص انتخاب کرد تا در عوض نقش را بازی کند.

Share