ایالات متحده بارگیری ها و منابع مالی TikTok از مرز نهایی – RT را ممنوع می کند

ایالات متحده بارگیری ها و منابع مالی TikTok از مرز نهایی – RT را ممنوع می کند

ایالات متحده در مورد برنامه محبوب به اشتراک گذاری ویدیو TikTok ، تصمیمی که باعث می شود بارگیری بیشتر این برنامه ممنوع شود ، یک حکم اساسی صادر کرده است. ما در این حکم جنجالی و معنای آن برای آینده روابط ایالات متحده و چین فرو می رویم. بعلاوه ، ما تجدیدنظر در سفر فضایی و اینکه چگونه شرکتهای خصوصی در مرزهای نهایی مسیر امور مالی را شکل می دهند ، تجزیه می کنیم.

Share