ایالات متحده دستور بسته شدن کنسولگری چین را صادر کرد – RT

ایالات متحده دستور بسته شدن کنسولگری چین را صادر کرد – RT

ایالات متحده به چین دستور داده است كه كنسولگری خود را در هوستون ، تگزاس بسته كند و روابط بین دو اقتصاد بزرگ جهان را سردتر كند زیرا بازارها نسبت به روند رو به رشد واكنش نشان می دهند. بعلاوه ، همچنان که رقابت برای واکسن Covid-19 در بین شرکت های پزشکی داغ است ، نگرانی ها درباره توزیع غیرانتفاعی آشکار می شود. در همین حال ، صاحب NFL واشنگتن ردسکینس اخیراً خود را در یک سری از دعواها پیدا کرده است که یکی از این موارد مربوط به چمباتمه زدن به علائم تجاری است.

Share