ایالت ها می توانند شهروندانی را که از واکسن کروناویروس امتناع می کنند ، به زندان ببرند! – RT

ایالت ها می توانند شهروندانی را که از واکسن کروناویروس امتناع می کنند ، به زندان ببرند! – RT

در حالی که داروسازان برای ایجاد واکسن در مقابل کرونا ویروس تلاش می کنند ، چندین سوال حقوقی مطرح می شود: آیا دولت می تواند مردم را ملزم به دریافت آن کند؟ آیا افرادی که از بالیدن آستین خود امتناع می کنند می توانند از فروشگاه ممنوع شوند یا شغل خود را از دست دهند؟

پاسخ کوتاه این است بله ، به گفته دوو فاکس ، استاد حقوق و مدیر مرکز سیاست های بهداشت و پزشکی و بیولوژیک در دانشگاه سن دیگو.

Share