ایران آهنین؟ جواد ظریف ، وزیر امور خارجه ایران – RT

ایران آهنین؟ جواد ظریف ، وزیر امور خارجه ایران – RT

یک جمله قدیمی فارسی وجود دارد – “وقتی آتش سوزی می کند ، خشک و مرطوب با هم می سوزد.” این می تواند توصیفی مناسب از بیماری همه گیر Covid-19 باشد که همه کشورهای کره زمین را تحت تأثیر قرار داده است ، اما ایران و ایالات متحده بیش از سایر کشورها. آیا این دشمن جدید نامرئی که بسیاری از چیزهای زندگی ما را پشت سر گذاشته است ، می تواند دشمنی قسم خورده و خسته آنها را به لرزه درآورد؟ برای بحث در این باره ، جواد ظریف ، وزیر امور خارجه ایران به اوکسانا پیوست.

Share