ایسلند در نظر دارد محدودیت های مربوط به ورود بازدید کنندگان بین المللی را کاهش دهد – RT Newsline

ایسلند در نظر دارد محدودیت های مربوط به ورود بازدید کنندگان بین المللی را کاهش دهد – RT Newsline

دولت سه شنبه اظهار داشت ، ایسلند انتظار دارد که محدودیت هایی را برای بازدید کننده هایی که از خارج از کشور وارد می شوند ، زودتر از 15 ژوئن آغاز کند.

به گزارش رویترز ، طبق طرحی که هنوز توسط مقامات تدوین شده است ، مسافران پس از ورود به ایسلند یا قرنطینه دو هفته ای ، می توانند از بین تست Covid-19 انتخاب کنند.

“استراتژی آزمایش ایسلند برای آزمایش ، ردیابی و جداسازی در مقیاس بزرگ تاکنون اثبات شده است ،” Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir وزیر جهانگردی در بیانیه ای گفت.

ایسلند در ماه مه سه عفونت جدید Covid-19 را گزارش کرده است.

Share