ایمونولوژیست – RT- همه گیر Covid-19 100٪ قابل پیشگیری بود

ایمونولوژیست – RT- همه گیر Covid-19 100٪ قابل پیشگیری بود

به عنوان اقتصاد همه گیر Covid-19 و سیستم های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان ، دانشمندان در حال مسابقه در رقابت پرستیژ واکسن علیه ویروس جدید هستند. ما در مورد این موضوع با دکتر وینسنت راکانیلو ، استاد هیگینز میکروبیولوژی و ایمونولوژی در کالج پزشکان و جراحان واژلوس کلمبیا ، واگنوس صحبت کردیم.

Share

پاسخی بگذارید