اینتل برای تهیه Huawei & UK برخی محدودیت ها را تازه می کند – RT

اینتل برای تهیه Huawei & UK برخی محدودیت ها را تازه می کند – RT

در پی افزایش تنش های ایالات متحده و چین در بخش فناوری ، اینتل مجوز تهیه تجهیزات برای غول 5G را بدست آورده است. نگاهی می اندازیم به پیشرفت مهم و معنای آن برای سرنوشت 5G. و در حالی که Covid-19 به سرعت در سراسر اروپا افزایش می یابد ، انگلستان برای بازگرداندن برخی اقدامات قفل برای کاهش سرعت گسترش اقدام کرده است. ما در اعلان داونینگ استریت و تأثیر آن در تجارت انگلیس غوطه ور می شویم.

Share