بازارهای QE و کاهش شیل (E1617) – RT

بازارهای QE و کاهش شیل (E1617) – RT

در این قسمت از گزارش کایزر، مکس و استیسی به تحلیل Société Générale در مورد تأثیر تسهیل کمی در بازار سهام و اوراق قرضه نگاه می کنند. در نیمه دوم ، مکس با لین آلدن از Lyn Alden Strategy Investment Strategy در مورد چاپ پول ، سیستم جدید برتون وودز ، و hyperbitcoinization گفتگو می کند.

Share