بازارها بر اساس وضعیت ترامپ حرکت می کنند و مقام سابق چین که در TikTok – RT پرچم گذاری شده است

بازارها بر اساس وضعیت ترامپ حرکت می کنند و مقام سابق چین که در TikTok – RT پرچم گذاری شده است

وقتی رئیس جمهور بازگشت خود را به کاخ سفید انجام داد ، تشخیص و ترخیص Covid-19 دونالد ترامپ از بیمارستان بازارها را متزلزل کرده است. ما از مرکز درمانی والتر رید گزارش می دهیم ، جایی که وی تحت مراقبت از عفونت ویروس کرونا بوده است. به علاوه ، تحول جدیدی در حماسه در حال انجام TikTok آشکار شده است ، زیرا یک مقام سابق دولت چین در شرکت پرچم گذاری شده است. صفحه ما آخرین پیچ و تاب ها را خراب می کند.

Share