بازار جهانی امیدهای واکسن Covid-19 افزایش یافته است – RT

بازار جهانی امیدهای واکسن Covid-19 افزایش یافته است – RT

بازارهای ایالات متحده به امید بازگشایی اقتصادهای جهانی و اخبار مربوط به واکسن کروناویروس ، به شركتهایی که نسخه های خود را ارائه می دهند ، امیدوار بودند. سؤالاتی در مورد تدارکات ساخت واكسن ، تولید آن و تجویز آن برای جمعیت جهان باقی مانده است. در همین حال ، دادگاه عالی آلمان در مورد رسوایی انتشار فولکس واگن حكم صادر كرده است و به خریداران نیز جبران خسارت می كند. بعلاوه ، در میان همه گیر کروناویروس ، دولت های ملی و فناوری بزرگ برای ایجاد اشکال جدید تماس ردیابی تماس می گیرند ، حرکتی که نگرانی های مربوط به حریم خصوصی را برانگیخته است.

Share