بازسازی بهتر ، یک تنظیم مجدد عالی و New Bretton Woods (E1614)

بازسازی بهتر ، یک تنظیم مجدد عالی و New Bretton Woods (E1614)

در این قسمت از گزارش کایزر، مکس و استیسی به برنامه هایی به سبک مک کینزی برای آینده جهان زدایی شده ما نگاه می کنند که در آنها عباراتی خوش ظاهر به ما می آموزند که از شر شیر فرار نکنیم. در نیمه دوم ، مکس با سرمایه گذار Kyle Bass در مورد افکار وی در مورد سیاست چین در دوران ترامپ و آنچه ممکن است در زمان رئیس جمهور بایدن به نظر برسد ، مصاحبه کرد.

Share