بازگشت به مدرسه: بله یا نه؟

بازگشت به مدرسه: بله یا نه؟

فصل بازگشت به مدارس بر سر ماست و در حالی که بسیاری از مدارس درهای خود را دوباره باز می کنند ، مناطق دیگر ترجیح می دهند آموزش مجازی را تا ترم پاییز ادامه دهند. دکتر تانیا دمپسی عوامل خطر آزار دهنده ذهن والدین ، ​​معلمان و کارکنان را توضیح می دهد. اگر اصلاً امن ترین راه بازگشت بچه ها به کلاسهای درس چیست؟ سیب بزرگ از ابتدای شیوع همه گیر ، با تخلیه دفاتر و کارگران از راه دور برای فرار از حومه شهر (با وجود اینترنت پرسرعت) ، متحول شده است. لیونل ، تحلیلگر حقوقی و رسانه ای ، در مورد این مهاجرت شهری و اینکه آیا خبر واکسن باعث بازگشت نیویورکی ها می شود ، بحث می کند.

Share