بازگشت صنعت هواپیمایی و بازگشت 737 MAX – RT

بازگشت صنعت هواپیمایی و بازگشت 737 MAX – RT

با افزایش مواج کرونیوز ، خطوط هوایی همچنان در حال نزول هستند. چه مدت قبل از آنها نهایتا قادر به بیرون کشیدن از این مزخرف هستند؟ جیمی فینچ ، مقام سابق NTSB پیش بینی خود را در مورد صنعت هوانوردی ، از جمله اقدامات پیشگیری از بیماری همه گیر و اینکه آیا می توانیم انتظار داشته باشیم هواپیمای مشهور 737 MAX هواپیمای Boeing به آسمان برگردد ، ارائه می دهد.

100 سال از زمان اصلاحات نوزدهم گذشته است که به زنان حق رأی داده است ، و اخبار این هفته از کمالا هریس به طور رسمی وارد جبهه شد که همسر بیدن جو بایدن وارد آن شد. همانطور که در ماه نوامبر به درد می خوریم ، اسکاتل نل هیوز ، مجری RT و متخصص ارتباطات کلر میرهاف در مورد چگونگی پیروزی حمایت از زنان در سراسر کشور ، در مورد چگونگی انتخاب انتخابات آتی وابسته هستند.

Share