بازیگر مالکوم مک داول نمی تواند باور کند که برای این کار دستمزد می گیرد – RT

بازیگر مالکوم مک داول نمی تواند باور کند که برای این کار دستمزد می گیرد – RT

شما فعالیت های مالکوم مک داول را در فیلم A Clockwork Orange ، Star Trek و Caligula مشاهده کرده اید. در حال حاضر او یک فیلم جدید در تاریخ 31 ژوئیه با نام The Big Ugly منتشر کرده است. مک داول به دنیس می گوید فقط احساس خوشبختی می کند که می تواند چنین حرفه ای طولانی داشته باشد و هنوز هم برای انجام کاردستی که دوست دارد دستمزد دریافت می کند.

Share