بانک مرکزی اروپا نرخ پایدار و سرکوب دانشجویان چینی توسط ایالات متحده را حفظ می کند – RT

بانک مرکزی اروپا نرخ پایدار و سرکوب دانشجویان چینی توسط ایالات متحده را حفظ می کند – RT

با وجود افزایش اخیر یورو ، بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته است که در میان نتایج Covid-19 نرخ ثابت را حفظ کند. در همین حال ، با گرم شدن رقابت برای واکسن ویروس کرونا ، تلاش گسترده توزیع مورد توجه قرار گرفته است. بعلاوه ، با افزایش تنش ها بین چین و ایالات متحده ، ایالات متحده تمرکز خود را به دانشجویان چینی معطوف کرده است.

Share